Workshop Update Vervolgcursus EMDR

Hellen Hornsveld & Ad de Jongh

Opfriscursus EMDR Vervolgtraining en Casusconceptualisatie

Doelgroep: Therapeuten met een afgeronde EMDR Vervolgtraining.

Voor veel VEN-leden is het al weer enige tijd geleden dat zij de EMDR vervolgopleiding hebben gevolgd. Zij zijn nog immer enthousiast over EMDR, en passen het ook veel toe, maar de kennis uit de vervolgtraining is – eerlijk gezegd – wat weggezakt en van supervisie en het practitionerschap is het vaak niet meer gekomen. De drempel om dat alsnog te doen wordt steeds hoger. Voor deze mensen organiseren Ad de Jongh en Hellen Hornsveld deze eendaagse opfriscursus EMDR casusconceptualisatie.

Naast het opfrissen van uw kennis wordt u op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen. Op grond van onderzoek, nieuwe theorieën en klinische ervaring vinden er namelijk voortdurend aanpassingen plaats. Dat is de reden dat de huidige EMDR vervolgtraining in een aantal opzichten verschilt van die van pakweg 5 of 10 jaar geleden. Zo wordt in de casusconceptualisatie tegenwoordig veel duidelijker een onderscheid gemaakt tussen klachten die rechtstreeks een gevolg zijn van traumatische ervaringen (zoals herbelevingen), en gebeurtenissen die in hun samenhang hebben geleid tot een bepaalde klacht en beter linksom zijn te conceptualiseren. Ook de uitvoering van de ‘rechtsom’-werkwijze is in de loop der tijd wat gewijzigd, hoewel het basisprincipe ongewijzigd is. En bij sterke schuldgevoelens is de procedure nog weer anders.

Kortom, deze workshop richt zich op de casusconceptualisatie en indicatiestelling voor EMDR, alle begrippen worden duidelijk en helder toegelicht, uiteraard met behulp van videomateriaal. ’s Middags krijgt u tevens de gelegenheid om met de stof te oefenen in groepen van maximaal 12 personen, onder begeleiding van een van de trainers of een ervaren supervisor.

NB: RDI procedure en de cognitive interweave komen niet aan bod.

De eerstvolgende beschikbare workshop vindt plaats op:

10 februari 2018 VOL!!

 

Datum: 10 februari 2018

Plaats: Ernst Sillem Hoeve, in Den Dolder (www.esh.nl).

Aantal deelnemers: Maximaal 84 (er wordt geoefend in groepen van 12 personen)

Prijs: 225 Euro (inclusief cursusmateriaal, lunch, thee/koffie).

Tijd: 9.30 tot 17.00 uur

Accreditatie: is verleend voor de VEN (6 punten), NIP-ELP (7 punten), FGzPt (4 punten) en VGCt (6 punten).

Contact of meer informatie:  Meer informatie via de website van Hornsveld Psychologen Praktijk of mail: hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com 

 

Over de workshopleiders:

Mw. dr. Hellen Hornsveld. GZ-psycholoog, EMDR Trainer, Zelfstandig gevestigd als behandelaar, onderzoeker en docent. Hornsveld Psychologen Praktijk Utrecht.

Prof. dr. Ad de Jongh. GZ-psycholoog, heeft een praktijk op het gebied van psychotrauma en is als bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen verbonden aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) van de Universiteit van Amsterdam/Vrije Universiteit.