EMDR bij seksueel geweld

Door Iva Bicanic en Ad de Jongh

Nederland telt 1 miljoen slachtoffers die ooit een verkrachting hebben meegemaakt. Daarnaast maken 1 op de 100 mensen tussen 15-70 jaar elk jaar een nieuw incident van seksueel geweld mee. De laatste jaren zijn andere, nieuwe vormen van zedenmisdrijven sterk in opkomst, waarbij het internet, social media en smartphones een rol spelen en waarvan veel kinderen en adolescenten de dupe worden.

Ongeveer de helft van de mensen die seksueel trauma heeft meegemaakt, ontwikkelt problemen variërend van PTSS tot andere angststoornissen, stemmingsstoornissen, seksuele problemen en revictimisatie. De behandeling van slachtoffers van seksueel geweld kent een aantal complicerende factoren, waaronder schaamtegevoelens en zelfverwijt van slachtoffers en het feit dat veel daders bekenden zijn. Dit vereist een specifieke aanpak.

Direct inschrijven voor 6 november 2021, klik hier

Doel van de cursus 

Na het volgen van deze cursus ben je up-to-date geïnformeerd over de forensische, medische en psychologische aspecten van seksueel trauma. Ook de behandelstrategieën van de gevolgen van seksueel misbruik worden behandeld.

Om misverstanden te voorkomen: het EMDR onderdeel van deze workshop is niet bedoeld om EMDR te leren toepassen. Daarvoor dient een door de VEN geaccrediteerde Basisopleiding EMDR te worden gevolgd.

Voor wie

Je bent actief in de klinische praktijk en hebt daarbij ook te maken met slachtoffers van seksueel geweld.

Programma 

  • De laatste stand van zaken over forensische, medische en psychologische aspecten van seksueel trauma, onderbouwd door bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek.
  • Bejegening van slachtoffers waaronder ‘blaming the victim’.
  • Inzetten van EMDR bij minderjarige en volwassen slachtoffers van seksueel geweld, in de acute fase en later.
  • De behandeling van de gevolgen van seksueel misbruik in de vroege jeugd: behandelstrategieën bij dissociatie of ernstige co-morbiditeit
  • Praktische oefeningen in het gebruik van nieuwe technieken
  • Ondersteunende videofragmenten van behandelingen van slachtoffers van chronisch seksueel misbruik

Accreditaties

VEN smal(3 punten), VEN breed(3 punten), VGCT(6), NVP(6 punten). NIP-eerstelijnspsychologen(7 punten) , FGZP(5 punten) & K&J/OG(9 punten).

Plaats en Data

Eenhoorn, Amersfoort, 6 november 2021

Duur

1 dag van 9.30 uur tot 17.00

Kosten

€ 225,00

Inschrijven

Direct inschrijven voor 6 november 2021, klik hier

Meer informatie

Wil je op de hoogte worden gehouden over deze cursus of heb je een andere vraag? Stuur dan een mailtje naar workshopemdr@gmail.com

Over de cursusbegeleiders

Dr. Iva Bicanic is klinisch psycholoog en coördinator van het Landelijk Psychotraumacentrum in het UMC Utrecht. Vanaf 1997 werkt zij met kinderen, jongeren en jong-volwassenen die seksueel trauma hebben meegemaakt. Als co-auteur werkte zij mee aan de Horizon en STEPS methodiek voor de behandeling van de gevolgen van seksueel trauma voor resp. kinderen en adolescenten. Tevens is zij coördinator van het multidisciplinaire Centrum Seksueel Geweld dat in 2012 in het UMC Utrecht is geopend voor acute slachtoffers van een verkrachting, en verantwoordelijk voor de landelijke uitrol van deze centra. In maart 2014 is zij gepromoveerd op het onderwerp ‘psychological and biological correlates of adolescence rape‘.

Prof.dr. Ad de Jongh is gz-psycholoog, en is als bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden als honorary professor in de psychologie aan drie Engelse universiteiten. Hij heeft een praktijk op het gebied van psychotrauma, is hoofd onderzoek van de PTSS kliniek PSYTREC, en houdt zich bezig met onderzoek naar de mogelijkheid van evidence based behandelingen van de gevolgen van traumatische gebeurtenissen bij diverse groepen patiënten, waaronder die met ernstige psychiatrische aandoeningen. Ad is geaccrediteerd als EMDR trainer voor de VEN en EMDR Europe.