Downloadpagina
Complexe PTSS

• Bicanic, I.A.E., De Jongh A. & Ten Broeke, E. (2015). Stabilisatie in traumabehandeling bij complexe PTSS: noodzaak of mythe? Tijdschrift voor Psychiatrie, 57, 332-339.

• De Jongh A., Bicanic, I.A.E., Van Minnen, A. Ten Broeke, E. & Van der Gaag, M. (2015). Reactie op: ‘Complexe PTSS na vroegkinderlijk trauma: emotieregulatietraining als aanvulling op de PTSS-richtlijn’. Tijdschrift voor Psychiatrie, 57 (5), 332-339.

• Bicanic, I.A.E. & De Jongh A. (2015). Kritische beschouwing van de ISTSS behandelrichtlijn voor Complexe PTSS bij volwassenen. Cogiscoop, 2, 43-44.

• De Jongh, A. (2014). Behandeling van complex trauma. EMDR Magazine, 2 (4), 60-61

• De Jongh, A., & Ten Broeke, E. (2014). Response to ‘‘Treatment compliance and effectiveness in complex PTSD patients with co-morbid personality disorder undergoing stabilizing cognitive behavioral group treatment: a preliminary study’’. European Journal of Psychotraumatology 2014

• Iva Bicanic, I., de Roos, C., Beer, R., Visser, M., van Dijke, A., & Mooren, T. (2013). Evidence based traumabehandeling te weinig toegepast. Tijdschrift kinder – en jeugd psychotherapie, 40 (2), 68-72.

• Matty Geurink en Hans-Jaap Oppenheim (2015). Eerst stabiliserenof direct traumaverwerking: een schijndiscussie!? EMDR-Magazine 8 (2015)

• Ten Broeke, E. (2015). In het belang van onze patiënten. Reactie op: Eerst stabiliseren of direct traumaverwerking: een schijndiscussie!? EMDR Magazine, 3 (9), 3-4.

• De Jongh, A. (2015). Als stabilisatie te ver doorschiet, Het verhaal van een patient. EMDR Magazine, 3 (9), 5-6.

• De Jongh, A. (2015). Zorgen over de scherp gevoerde stabilisatiediscussie. EMDR Magazine, 3 (9), 14-15. 

Oppenheim, H-J. (2015). PTSS-behandeling bij een vrouw met een dissociatieve stoornis. EMDR Magazine, 3 (9), 16-18

Bicanic, I., de Roos, C., Beer, R. & Struik, A. (2015). Traumaverwerking: waarom niet? Kind en Adolescent Praktijk, nummer 4 december pp 36-38.

 • Aldenkamp, E. & van den Brink, A. (2015). ‘Stabiliserend EMDR-en’ bij kwetsbare patiënten. EMDR Magazine, 3 (9), 10-13.

• Ineke (2016). Verhaal van een patiënt. ‘Als traumabehandeling te ver doorschiet (Vervolg). EMDR Magazine, 1 (10), 26-27.

• Van Riemsdijk (2016). Tien tips voor traumabehandelaars. EMDR Magazine, 1 (10), 30-33.

• De Jongh, A., Resick, P.A., Zoellner, L.A, van Minnen, A., Lee, C.W., Monson, C.M., Foa, E.B., Wheeler, K., Ten Broeke, E., Feeny, N., Rauch, S.A.M., Chard, K., Mueser, K.T., Sloan, D.M., van der Gaag, M., Rothbaum, B.O., Neuner, F., De Roos, C., Hehenkamp, L.M.J., Rosner, R, Bicanic, I.A.E. (2016). A critical analysis of the current treatment guidelines for complex PTSD in adults. Depression and Anxiety. DOI 10.1002/da.22469

• van Minnen, A., van der Vleugel B.M., van den Berg D.P.G., de Bont P.A.J.M., De Roos C., van der Gaag M., De Jongh A. (2016). Effectiveness of trauma-focused treatment for patients with psychosis with and without the dissociative subtype of post-traumatic stress disorder. British Journal of Psychiatry. 1–2. doi: 10.1192/bjp.bp.116.185579

• Koopmans, J. & De Jongh, A. (2016). Behandelsessie van een jonge vrouw met ernstige PTSS na langdurig en extreem seksueel geweld. EMDR Magazine, 3 (12), 10-13.

• Bicanic, I. & De Jongh, A. (2016). Yvonne van Riemsdijk vertelt over satanisch ritueel misbruik. EMDR Magazine, 3 (12), 30-34.

• De Jongh, A. & Bicanic, I. (2016). Verhalen over ritueel en satanisch ritueel misbruik. Hoe moeten we er mee omgaan? EMDR Magazine, 3 (12), 36-41.

• Van Nierop, N. & Van den Eshof, P. (2017). Ervaringen van een retractor. Voorbij ritueel misbruik. EMDR Magazine, 1 (13), 26-28.

• Overeem, K. & De Jongh, A. (2017). Traumabehandeling bij conversieve doofheid EMDR Magazine, 1 (13), 3-4.

• De Jongh, A. (2017). Type en timing effects: een nieuwe kijk op de relatie tussen trauma en psychopathologie. Moeten we anders behandelen? EMDR Magazine, 1 (13), 48-49.

• Traumaverwerking door de ogen van een patient, EMDR Magazine (2017-13)

Interview met Rik Kipschild over dissociatie bij kinderen, EMDR magazine (2017-13)

Bongaerts, H., Van Minnen, De Jongh, A. (2017). Intensive EMDR to treat PTSD patients with severe comorbidity: A case series. Journal of EMDR Practice and Research, 11, 84-95.

Bongaerts, H (2017). Intensief behandelprogramma met EMDR-therapie effectief voor ernstige vorm van PTSS. EMDR Magazine, 2 (14), 33.

Leenders, M., & De Jongh, A. (2017). De EMD-Knaller! EMDR Magazine, 5 (15), 40-52.

• De Roos, C., Knipschild, R., De Jongh, A. & Bicanic, I. (2017). EMDR en hervonden herinneringen. EMDR Magazine, 5 (15), 10-11.

• Griffioen B.T., van der Vegt, A.A,, de Groot, I.W, De Jongh, A. (2017) The effect of EMDR and CBT on low self-esteem in a general psychiatric Population: A Randomized Controlled Trial. Frontiers in Psychology 8:1910. doi: 10.3389/fpsyg.2017.01910

Wagenmans, A., Van Minnen, A., Sleijpen, M., De Jongh, A. (2018). The Impact of Childhood Sexual Abuse on the Outcome of Intensive Trauma-Focused Treatment for PTSD. European Journal of Psychotraumatology, 9:1, 1430962, DOI: 10.1080/20008198.2018.1430962

PTSS bij vluchtelingen

• De Jongh A.,Bicanic, I.A.E., De Roos, C (2015).  Ingezonden brief NTvG over behandeling van vluchtelingen 

• De Jongh A.,Bicanic, I.A.E., De Roos, C (2015).   Ingezonden brief NTvG over behandeling van vluchtelingen (2)