Curriculum Vitae

Floortje van Embden (1972) studeerde psychologie aan de universiteit van Utrecht en voltooide vervolgens in 2003 de postdoctorale opleiding tot integratieve psychotherapie. Zij werkte tijdens haar opleiding onder andere bij Centrum ’45, Landelijk Behandel- en Expertisecentrum voor Psychotrauma. Na de opleiding werkte zij gedurende 7,5 jaar bij PsyQ zowel individueel als groepsgericht met een brede doelgroep. Zij deed ruime ervaring op met traumabehandelingen, waarbij zij veelal gebruik maakte van EMDR. Zij was lid van de Landelijke Programmaraad voor Psychotrauma. Sinds mei 2011 is zij verbonden aan de groepspraktijk Psymens te Utrecht. Daarnaast werkt zij als vrijgevestigd therapeut bij het Centrum voor Psychotherapie en Psychotrauma te Bilthoven.

Mw. F.R. van Embden is geregistreerd gz-psychoog (nr. 39059896125) en psychotherapeut (nr. 59059896116). Ze is aangesloten bij de Vereniging EMDR Nederland (VEN) en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)