In druk (In press)

  • van den Berg, D., de Bont, P., van der Vleugel, B., de Roos, C. De Jongh, A., van Minnen, A., van der Gaag, M. Long-term outcomes of trauma-focused treatment in psychosis. British Journal of Psychiatry.
  • Visscher, C.M., Schouten, M.J., Ligthart, L., van Houtem, C.M.H.H., De Jongh, A., Boomsma, D. Shared genetics of temporomandibular pain and neck pain. The results of a twin study.
  • Mevissen, L., Didden, R., de Jongh, A. (2017). DITS-LVB voor kinderen/jongeren. Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren Licht Verstandelijke Beperking. Accare.
  • Veldt, E.A., Vermaire, J.H., van Houtem, C.M.H.H., De Jongh, A. Onderzoek naar succesvariabelen bij de behandeling van kokhalspatiĆ«nten. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde.