Informatie over de behandeling bij volwassenen Centrum voor Psychotherapie en Psychotrauma

Mike de Wit

 

Verzekerde zorg met verwijzing

Behandelingen binnen de Generalistische Basis GGZ komen in aanmerking voor vergoeding door de verzekeraar als er sprake is van een DSM-V diagnose en de aard van de problematiek zich leent voor een kortdurende behandeling.  Ik heb met alle zorgverzekeraars, contracten afgesloten.

U heeft daarvoor wel een verwijsbrief van de huisarts nodig. Deze moet wel strikt aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Verwijzing naar Basis Generalistische GGZ;
  • AGB-code van de huisarts, die de verwijzing ondertekent
  • Datum verwijzing (moet voorafgaan aan de start van de behandeling, d.w.z uiterlijk 1 dag voor de start van de behandeling gedateerd zijn)
  • Een (vermoeden van een) DSM-V-TR diagnose kan worden gesteld
  • Naam en adresgegevens van uzelf.

De rekening gaat aan het eind van de behandeling rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.

U heeft wel een wettelijk verplicht eigen risico van € 385 per jaar dat door de zorgverzekeraar wordt ingehouden.

De behandelaar (GZ-psycholoog) stelt de definitieve diagnose, bepaalt vervolgens welk type behandeling geïndiceerd is, en of deze valt onder de verzekeringsvoorwaarden

Het is goed om te weten dat zorgverzekeraars rekenen met ´Zorgzwaartepakketten´ en ´Producten´. Er wordt door de zorgverzekeraars met minuten gerekend. Onder het product vallen: intake, aanvullende diagnostiek, behandelgesprekken, eventuele consultatie van specialisten, overleg, rapportage en administratie.

Er zijn 5 producten: :

Product Prestatie onvolledig behandeltraject (120 minuten)(dit wordt alleen gebruikt als tijdens de intake blijkt dat er geen sprake is van een stoornis die valt onder de Basis GGZ)
Product Kort (294 minuten)
Product Middel (495 minuten)
Product Intensief (752 minuten)
Product Chronisch (750 minuten)

Verzekerde zorg zonder verwijzing

Valt uw problematiek wel onder verzekerde zorg (zie: boven), maar heeft u geen verwijzing dan moet u de kosten zelf betalen.

Product kort (294 minuten)              € 450
Product middel (495 minuten)         € 770
Product intensief (752 minuten)      €1200
Product chronisch (750 minuten)    €1100

Onverzekerd product Consult (OVP/OZP)

De zorgverzekeraar vergoedt geen problematiek waarvoor geen DSM-V diagnose kan worden vastgesteld.

Daarnaast vergoedt de zorgverzekeraar geen aanpassingsstoornissen, werkproblemen, relatieproblemen en nog enkele andere problemen. U heeft daarvoor geen verwijsbrief nodig en betaalt daarvoor zelf de rekening. Het tarief is € 98 per gesprek.

In sommige gevallen is de werkgever bereid mee te betalen aan een re-integratietraject.

No show

Wanneer u niet op de afspraak verschijnt of de afspraak te laat afbelt (minder dan 24 uur van te voren) dan wordt daarvoor €49 bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door de verzekeraar vergoed.

Voor afzeggingen kunt u altijd mijn voicemail (06 22952967) inspreken en/of mij mailen (mj.dewit@kpnmail.nl). Dit geldt ook voor het weekend.

Wachttijden

Wat betreft de tijd tussen aanmelding en het eerste gesprek streven we er naar deze wachttijd zo kort mogelijk te laten zijn.

De aanmeldingswachttijd is op dit moment 3 á 4 weken. Dit komt overeen met de behandelingswachttijd

Overige relevante informatie

Verdere relevante informatie (privacyreglement, klachtenregeling o.a.) kunt u vinden in mijn kwaliteitsstatuut.